Termenii şi condiţiile generale

Termeni și condiții generale de utilizare a serviciilor și produselor oferite/prestate/comercializate de/prin intermediul Întreprinderii de Stat „MOLDDATA”
(redacția 3, revizia 21.06.2018)

Acest document conține Termenii şi condiţiile generale de utilizare a serviciilor şi produselor (în continuare – servicii) oferite/prestate/comercializate de/prin intermediul Întreprinderii de Stat „MOLDDATA”  (în continuare – Termeni şi Condiţii), la procurarea acestora fie prin intermediul achiziţiei electronice de pe resursele publice ale acesteia, în condițiile reglementate de prevederile Legii Republicii Moldova nr. 284 din 22.07.2004 privind comerţul electronic, fie prin intermediul achiziției la sediul acesteia.
Furnizorul serviciilor esteÎntreprinderea de Stat „MOLDDATA”, iar Beneficiar al serviciilor este orice persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă pentru sau foloseșteserviciileFurnizorului.
Prezentele termeni şi condiţii constituie Contract electronic, încheiat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 284 din 22.07.2004 privind comerţul electronic, şi intră în vigoare din momentul acceptării termenilor şi condiţiilor de către Beneficiar pentru serviciile pentru care a optat.

Termeni și definiții

Server - sistem de calcul software și hardware care furnizează servicii la cererea Beneficiarului, oferindu-i acces la anumite resurse.

Găzduire - serviciul de furnizare a spațiului pe disc și amplasare fizică a datelor pe un server care este conectat la rețeaua Internet.

VPS - serviciu prin care Beneficiarul utilizează un Server Virtual Privat (Virtual Private Server), care este o copie a sistemului de operare al oaspetelui (în continuare SO), izolat la nivelul nucleului SO principal. Pe același server fizic pot fi lansate mai multe servere virtuale. În afară de unele limitări evidente, fiecare server virtual oferă un control și management complet și independent al sistemului de operare al oaspetelui și a serviciilor auxiliare, la fel ca un server obișnuit, și este folosit, în principal, pentru găzduirea site-urilor consumatoare de resurse, a serviciilor care necesită setări speciale  ale sistemului de operare, a serviciilor de e-mail, etc.

Găzduire comună web (Shared Hosting) - serviciu  prin care Beneficiarului i se oferă acces la resursele serverului pentru găzduirea site-urilor web.

Server dedicat – serviciu în cadrul căruia Beneficiarului îi este furnizată o mașină fizică separată în întregime.

Colocare – furnizarea spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare pentru amplasarea și conectarea, în scopul funcționarii corespunzătoare, a echipamentului relevant al Beneficiarului acestei forme de acces în incinta Centrului de Date al Furnizorului.

Certificatul de înregistrare a numelui de domeniu - adeverește deținătorul numelui de domeniu din zona .md, la data eliberării acestuia, și nu produce efecte juridice. Este un document eliberat exclusiv de Î.S. ,,MOLDDATA” pe blanchetă prestabilită, tipărit pe hîrtie mată sau elaborat în variantă electronică, cu semnătura administratorului și ștampila întreprinderii, iar în calitate de semn de protecție, pe certificatul de hîrtie, se aplică ștampila oarbă cu logotipul MOLDDATA. Certificatul are caracter informativ și este eliberat doar deținătorului numelui de domen.

Mentenanță - totalitatea operațiunilor de întreținere ale unui sistem tehnic care sunt efectuate în scopul menținerii unui sistem în stare de funcționare.

Reseller Hosting - serviciu în cadrul căruia Beneficiarului i se acordă acces la revânzarea resurselor noastre pentru furnizarea găzduirii.

Reseller - persoană fizică sau juridică care a achiziționat un serviciu de Reseller Hosting.

Clientul resellerului - persoană care utilizează serviciile Furnizorului, oferite din numele reseller-ului.

Premium-hosting - serviciu în care Beneficiarul are acces la mai multe resurse ale serverului pentru găzduirea site-urilor web în comparație cu găzduirea comună web.

Sistem Web - resursă electronică plasată de Beneficiar pe spațiul de disc al echipamentelor Furnizorului în baza acestor Termeni şi Condiţii.

Trafic - volumul de date (fișiere, poștă etc.) care trece prin server pentru o anumită perioadă de timp.

CPU (procesor) - puterea procesorului, garantată de către Furnizor pe perioada furnizării serviciilor de găzduire Beneficiarului în conformitate cu planul tarifar ales.

Planul tarifar (tarif) - un set de oferte tarifare ale Furnizorului, care oferă posibilitatea de a solicita serviciile Furnizorului și este disponibil pentru orice utilizator din rețeaua de Internet. Pe site-ul web al Furnizorului este cea mai recentă versiune a întregii liste a planurilor tarifare disponibile.

RAM – memorie operativă a serverului, volumul acesteia fiind furnizat conform planului tarifar ales de Beneficiar.

Server proxy -server și / sau un software care acționează ca un intermediar între calculatoarele-clienți și / sau servere.

Administrare completă - furnizarea permanentă de servicii de asistență tehnică. Serviciile de asistență tehnică includ: actualizarea software-ului o dată pe săptămână; actualizarea urgentă a software-ului și a nucleului sistemului atunci când este detectată o vulnerabilitate critică; instalarea de programe suplimentare la cerere; ajutor în crearea serviciilor de sistem; monitorizarea non-stop a serverului virtual și a serviciilor acestuia.

Panou de control Virtuozzo - panou de control al serverului virtual care vă permite să utilizați interfața web pentru a reporni VPS, să schimbați parola și numele VPS, să reinstalați sistemul de operare, să monitorizați utilizarea spațiului pe disc, memoriei și lățimii de bandă, să utilizați consola de urgență.

Panoul de control Plesk - panoul de control pentru găzduirea comună web, care vă permite să configurați găzduirea utilizând interfața web.

Nume de domeniu - parte a spațiului de adrese ierarhic al Internetului, care are un nume unic, este deservit de un grup de servere de nume de domeniu și este administrat central. Domeniul este identificat de un nume de domeniu.

Nume de domeniu.md –nume de domeniu de nivelul doi (denumit în continuare "Nume de Domeniu .md") este partea numelui de domeniu care se află imediat în stânga punctului urmat de ccTLD.md și este înregistrat în numele unei persoane fizice sau juridice în Registrul numelor de domeniu .md.

Domeniu premium - este un nume foarte căutat și popular la nivelul unei țări, teritoriu sau internațional. Acestea, în general, sunt cuvinte cheie sau reprezintă un anumit brand bine cunoscut. În general, domeniile premium sunt vândute la un preț mai mare decât un domeniu obișnuit cu aceeași extensie. Domeniile premium pot fi atît numere, adică cele care au cifre unice, precum și cele care au un singur sau mai multe caractere de la A la Z.

Reguli de înregistrare a unei zone de domeniu (zona DNS) - condiții de acordare a serviciilor de administrare și suport tehnic al unui domeniu.

Registrul numelor de domeniu - baza de date centrală a domeniilor care conține informații despre nume de domenii înregistrate, administratori de domenii, alte informații necesare pentru înregistrarea domeniilor.

Registrul Numelor de Domeniu .md- o bază de date cu toate numele de domenii, deținătorii acestora și alte persoane sau informații referitoare la numele de domeniu, care a fost creată și este deținută de Î.S. „MOLDDATA“.  Registrul Numelor de Domeniu .md constituie sursa pentru alocarea numelor de domenii în zona .md, localizată pe serverul de nume de domeniu primar.

Înregistrarea domeniului - introducerea informațiilor despre domeniu și deținătorul acestuia în Registrul de Nume de Domeniu.

Delegarea domeniilor - introducerea informațiilor despre domeniu și serverele DNS specificate de administrator, care conțin adrese IP și alte informații care asigură funcționarea domeniului.

Deținător de domeniu - persoană fizică sau  juridică pentru care un domeniu este înregistrat. Deținătorul domeniului determină:

 • ordinea utilizării domeniului;
 • organizația sau persoana care oferă suport tehnic pentru domeniu.

Administrarea domeniului - definirea modalitățiii de utilizare a domeniului, organizarea suportului tehnic al domeniului, organizarea plății pentru serviciile de funcționare a domeniului.

Registrant/Deținător - persoană fizică sau juridică care are dreptul de folosință al unui nume de domeniu înregistrat și care are dreptul să solicite, să modifice şi să revoce datele de înregistrare a numelui din domenul atribuit.

WHOIS - serviciu care permite obținerea de informații referitoare la deținătorul  unui nume de domeniu, administratorul acestuia, data înregistrării, serverele DNS, etc.

Termen de înregistrare - perioada în care se asigură stocarea informației despre domeniu  în registrul de nume de domeniu.

Server DNS - set de servicii de nume de domeniu care conțin fișiere de configurare ale unui domeniu înregistrat.

Certificat SSL - un protocol criptografic ce are rolul de a cripta/securiza schimbul de informații dintre utilizator și server pe internet.

Înregistrarea unui certificat SSL - semnarea digitală a unui certificat de către o Autoritate de certificare de încredere și introducerea informațiilor despre certificat în bazele de date de înregistrare.

Autoritate de certificare - organizație sau subdiviziune a unei organizații care emite semnături digitale individuale ale unui nume de domeniu.

Login - o adresă de e-mail valabilă (nu temporară), care, în combinație cu parola, servește ca un identificator al Beneficiarului pe serverul Furnizorului (nume de utilizator).

Parolă - un set de litere, cifre, simboluri, care, împreună cu login-ul, permit Beneficiarului să intre în sistemul Furnizorului.

Comandă - un mesaj electronic trimis de Beneficiar către Furnizor de pe site-ul Furnizorului, care conține numărul comenzii și lista serviciilor pe care Beneficiarul dorește să le primească.

Factura proformă - fișier trimis în avans potențialului Beneficiar, cu mențiunea că nu generează obligații de plată pentru acesta și nici nu reprezintă un document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Factura proformă se transmite pentru a comunica detaliile produselor/serviciilor, prețul și detaliile necesare achitării contravalorii acestora. Conține aceleași elemente ca o factură fiscală: denumirea, datele de identificare și de plată ale vânzătorului și ale cumpărătorului, data, denumirea bunurilor și serviciilor livrate/prestate, data scadentă, cantitatea, valoarea.

Sistemul de gestionare a comenzilor - secțiunea site-ului web a Furnizorului, login-ul și parola către care sunt oferite Beneficiarului după plasarea comenzii sau înregistrare. În sistemul de gestionare a comenzilor sunt stocate datele Beneficiarului, lista de facturi plătite, servicii active. Beneficiarul este singurul responsabil pentru  păstrarea confidențialității numelui de utilizator și a parolei. Toate acțiunile din sistemul de gestionare a comenzilor efectuate cu utilizarea numelui de utilizator și a parolei Beneficiarului sunt recunoscute necondiționat de către părți ca fiind acelea care au fost executate personal de către Beneficiar.

Sistemul de tickete - secțiunea site-ului Furnizorului, la care Beneficiarul se poate conecta cu login și parola furnizate după completarea datelor de înregistrare. În sistemul de tickete se stochează lista, data și conținutul mesajelor electronice trimise de către Furnizor Beneficiarului. Beneficiarul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității login-ului și a parolei în sistemul de tickete. Orice acțiuni în sistemul de tickete folosind login-ul și parola Beneficiarului sunt recunoscute de părți ca fiind efectuate personal de către Beneficiar.

Informații corecte - Informații veridice, care corespund realității, și sunt introduse de către beneficiar în baza unor acte confirmative, necesare pentru identificarea Beneficiarului și furnizate de către acesta în timpul înregistrării pe site-ul Furnizorului, precum și la comanda unui serviciu.

DoS / DDoS-atac - blocarea serviciilor de lucru oferite de Furnizor în cadrul utilizării VPS, găzduirii comune web, găzduirii Premium, reseller hosting, server dedicat,a accesului acestora pe Internet prin trimiterea unui număr mare de TCP și / sau UDP-pachete pe adresa IP a VPS, shared hosting, Premium hosting, reseller hosting, server dedicat, sau prin trimiterea unui număr mare de cereri către serviciile VPS, găzduire virtuală, găzduirea Premium, reseller hosting, server dedicat.

Site-ul web al Furnizorului - site web care se află în rețeaua Internet pe linkul https://host.md. Accesul la acest site este disponibil tuturor utilizatorilor de Internet din întreaga lume, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, dar la diferite niveluri de acces, în funcție de înregistrarea pe un astfel de site web.

Spam este:

 • realizarea distribuției organizate în masă a informațiilor de natură publicitară, comercială sau de propagandă altor utilizatori ai rețelei fără consimțământul lor; trimiterea de scrisori care conțin declarații și sugestii nepoliticoase și jignitoare, plasare în orice forum de mesaje publicitare, comerciale sau de propagandă, cu excepția cazurilor când astfel de mesaje sunt permise de regulile forumului sau plasarea lor a fost convenită în prealabil cu proprietarii sau administratorii unei astfel de forum;
 • trimiterea de informații către destinatarii care și-au exprimat deja dorința de a nu primi astfel de informații;

Serviciu (servicii):

 • furnizarea către Beneficiar a unui login și a unei parole pentru intrarea în sistemul de gestionare a comenzilor;
 • furnizarea către Beneficiar a spațiului pe disc și a altor resurse tehnice de pe serverul Furnizorului, în conformitate cu prezentul contract
 • primirea de către Beneficiar a consultărilor necesare pentru utilizarea serviciului de găzduire de la serviciul de asistență tehnică, ale cărui date de contact sunt indicate pe site-ul web al Furnizorului.

Lucrări tehnice planificate - set de operațiuni tehnice efectuate de către Furnizor într-o perioadă determinată și necesare pentru a menține funcționalitatea serviciilor.

Lucrări tehnice de urgență - set de operațiuni tehnice care sunt efectuate de către Furnizor pe echipamentul Furnizorului, în afara lucrărilor tehnice planificate, pentru a elimina motivele indisponibilității serviciilor furnizate Beneficiarului. Aceste lucrări pot fi datorate de necesitatea de a instala actualizări critice, modificări, înlocuirea echipamentelor care au ieșit din funcțiune, etc., sau efectuarea altor activități urgente necesare pentru a menține funcționalitatea serviciilor.

1. Obiectul contractului

1.1. Furnizorul se obligă să furnizeze serviciile solicitate de către Beneficiar în conformitate cu Ordinea de prestare a Serviciilor. Lista serviciilor furnizate Beneficiarului în baza prezentului Contract este specificată în Comandă. Lista tuturor serviciilor prestate de Furnizor, descrierea și valoarea acestora este publicată pe site-ul oficial al Furnizorului - https://host.md.

1.2. Beneficiarul se obligă să plătească pentru serviciile selectate în conformitate cu prețurile indicate pe site-ul web al Furnizorului, conform tarifului ales de Beneficiar și în modul specificat în prezentul acord.

2. Ordinea de prestare a serviciilor

2.1. După alegerea tipului de serviciu, Beneficiarul transmite către Furnizor cererea, utilizând formularele și mijloacele corespunzătoare pe site-ul oficial al Furnizorului - https://host.md. În baza cererii primite, Furnizorul emite cont de plată / factură proformă în format electronic către Beneficiar pentru achitarea serviciului selectat.

2.2. Serviciile sunt furnizate Beneficiarului în condițiile plății în avans pentru una sau mai multe perioade de facturare, în baza contului de plată sau a facturii proforme emise.

2.3. Furnizorul ține evidența serviciilor și plăților Beneficiarului. Decontările din cadrul Contractului sunt efectuate în monedă națională (MDL). Beneficiarului i se oferă informații referitor la prețuri în dolari americani (USD). Furnizorul oferă Beneficiarului acces la informații despre toate comenzile și plățile efectuate prin sistemul de gestionare a comenzilor.

2.4. În cazul în care Beneficiarul are obiecții față de Furnizor referitor la calitatea serviciilor prestate, el le direcționează prin poștă sau prin e-mail la adresa Furnizorului în termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice de la achitarea serviciilor. În cazul în care în termen de 30 zile după achitarea serviciilor nu au fost înaintate reclamații cu privire la calitatea serviciilor prestate, se consideră că serviciile achitate sau lucrările efectuate sunt conforme cu cerințele contractului și sunt acceptate de către Beneficiar în întregime.

2.5. La plasarea unei comenzi, precum și în timpul utilizării serviciului, Beneficiarul se obligă să furnizeze informații corecte, inclusiv o adresă de e-mail valabilă (nu temporară). La necesitatea de a valida identitatea Beneficiarului, acesta se obligă să furnizeze toate datele (documente) necesare Furnizorului pentru a efectua astfel de verificări.

2.6. Solicitarea către departamentul tehnic poate fi trimisă prin sistemul de tickete, precum și la adresa de e-mail noc@host.md.

2.7. La contactarea de către Beneficiar a Furnizorului referitor la suport tehnic, Furnizorul se obligă să efectueze operațiunile solicitate de către Beneficiar, numai după furnizarea de către ultimul a numelui de utilizator și a parolei, precum și a datelor personale (numele, prenumele), Furnizorul își rezervă dreptul de a respinge cererea de a efectua operațiunile solicitate în următoarele cazuri:

 • în cazul comunicării unor informații incomplete sau inexacte specificate în acest alineat;
 • dacă modificările solicitate nu sunt posibile din cauza caracteristicilor tehnice ale furnizării serviciilor;
 • în cazul în care cererea se referă la întrebări referitor la calitatea, corectitudinea și funcționarea fără erori a software-ului dezvoltat de terți.

Prestatorul oferă Beneficiarului posibilitatea de a contacta serviciul suport clienți. Pentru întrebări comerciale Beneficiarul poate:

- expediea un e-mail la adresa clientela@molddata.md;

- scrie ticket în sistem;

- apela numărul de telefon: 14404 (intre ora 8:30-17:00, în zilele lucrătoare).

La recepționarea solicitării, Furnizorul va efectua operațiunile necesare pentru soluționarea solicitărilor numai după ce Beneficiarul va furniza informația necesară pentru identificarea lui.

2.8. Serviciul de asistență tehnică nu oferă consultanță privind programarea, designul web, setările de scenarii și programe și alte probleme similare.

2.9. Furnizorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a solicita Beneficiarului să furnizeze o fotografie sau o copie scanată a actului de identitate (buletin /pașaport / permisul de conducere / alt document care să confirme identitatea Beneficiarului), precum și de a refuza oferirea serviciilor, fără explicații suplimentare. Această prevedere se aplică la comenzile pentru servicii din perioada de testare, precum și la serviciile cu plată, în cazurile în care verificarea preliminară a arătat necesitatea de a solicita documente care confirmă identitatea Beneficiarului.

2.10. Înainte de a oferi acces complet la cont, Beneficiarul trebuie să treacă procedura de verificare completă a informațiilor de contact. Orice acțiuni asociate cu serviciul (blocare temporară, ștergere, etc.), cu gestionarea serviciului și rambursarea mijloacelor bănești pot fi efectuate de către Furnizor numai după confirmarea dreptului de proprietate a Beneficiarului asupra contului de client.

2.11. Furnizorul trimite Beneficiarului notificări cu privire la serviciile furnizate la adresa de e-mail a Beneficiarului, indicată în Panoul de control.

2.12. Furnizorul are dreptul să suspende total sau parțial prestarea serviciilor (la discreția Furnizorului) fără o notificare prealabilă în următoarele cazuri:

 • în cazul nerespectării de către Beneficiar a condițiilor Contractului;
 • în cazul nerespectării repetate de către Beneficiar a instrucțiunilor specialiștilor Furnizorului în utilizarea serviciilor;
 • în cazul în care Furnizorul are motive suficiente de a considera că oricare dintre acțiunile întreprinse de către Beneficiar la utilizarea serviciilor prestate în conformitate cu prezentul Contract cauzează sau pot cauza prejudicii Furnizorului sau  altor Beneficiari, sau funcționării în condiții normale a sistemului Furnizorului;
 • în cazul în care Beneficiarul a efectuat o expediere neautorizată (spam) sub orice formă;
 • în cazul atacurilor DoS / DDoS asupra serverului VPS, shared hosting, reseller hosting sau Premium-hosting a Beneficiarului, care afectează performanța echipamentelor tehnice ale Furnizorului, precum și a echipamentelor de rețea. Reluarea funcționării este posibilă numai la discreția Furnizorului. Returnarea fondurilor în cazul încetării serviciului ca urmare a atacului DoS / DDoS nu se efectuează;
 • în cazul în care prestarea serviciilor către Beneficiar aduce prejudicii de imagine Furnizorului;
 • la solicitarea organelor de stat autorizate în cazul încălcării normelor legislației Republicii Moldova sau a legislației Internaționale;
 • în caz de încălcare a Termenilor și condițiilor generale de utilizare a serviciilor și produselor oferite/prestate/comercializate de/prin intermediul Întreprinderii de Stat „MOLDDATA”.
 • Returnarea mijloacelor bănești în cazul suspendării / încetării serviciului ca urmare a încălcării nu se efectuează.

2.13. Echipa de suport tehnic a Furnizorului nu este obligată să ofere consiliere cu privire la software-ul utilizat, informații care pot fi obținute din manualele de utilizare pentru software-ul respectiv, și nu este responsabilă pentru acțiunile neprofesioniste sau necalificate ale Beneficiarului sau reprezentanților acestuia.

2.14. Dacă cerințele Beneficiarului față de hardware sau alte resurse ale Furnizorului sunt prea mari, în comparație cu planul tarifar ales, Beneficiarului i se va propune să treacă la un alt pachet de servicii. În cazul refuzului Beneficiarului de a modifica planul selectat, se consideră că cerințele acestuia sunt îndeplinite corespunzător.

3. Procedura de furnizare a serviciilor VPS, găzduire comună web, Premium-hosting și reseller-hosting

3.1. Furnizorul oferă Beneficiarului acces la informații cu privire la resursele utilizate pe serverul VPS comandat, precum și la registrul de evenimente și statistici prin intermediul panoului de control Virtuozzo Automator, detaliile de conectare la care Beneficiarul le obține concomitent cu detaliile de acces la VPS sau prin panoul de administrare pe site-ul Furnizorului.

3.2. În cazul furnizării Beneficiarului a serviciului „Mentenanță“ pentru VPS, acces la panoul de control Virtuozzo Automator și root acces la server nu se oferă.

3.3. Furnizorul asigură Beneficiarului acces la informații cu privire la modul de utilizare a resurselor pentru găzduirea comună web ( shared hosting), Premium-hosting, reseller hosting, precum și la registrul de evenimente și statistici prin intermediul panoului de control Plesk sau prin intermediul panoului de administrare pe site-ul Furnizorului.

3.4. La efectuarea lucrărilor de întreținere planificate pe echipamentul Furnizorului, în panoul de control Virtuozzo Automator și panoul de administrare Plesk, Furnizorul se obligă să notifice Beneficiarul cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea acestor lucrări. În cazul în care este nevoie de a efectua lucrări de întreținere de urgență la echipamentul Furnizorului, în panoul de control Virtuozzo Automator sau panoul de administrare Plesk, Furnizorul se angajează să ia toate măsurile posibile pentru a efectua o astfel de lucrare în cel mai restrâns interval de timp posibil și să notifice Beneficiarul despre astfel de lucrări, cât mai curând posibil.

3.5. Furnizorul nu oferă asistență tehnică la solicitările clienților reseller-ului.

4. Procedura de furnizare a serviciilor pentru utilizarea serverului dedicat

4.1. Prețul unui server dedicat nu include instalarea și reinstalarea sistemului de operare. Orice asistență tehnică referitor la modernizarea sau configurarea software-ului instalat de către Beneficiar / la cererea Beneficiarului, se acordă contra plată.

4.2. Perioada minimă de contractare a serviciului server dedicat este de 6 luni de zile, cu achitare în avans pentru perioada minimă contractată. În cazul solicitării rezilierii anticipate a contractului suma achitată nu va fi rambursată.

4.3 Beneficiarul este unic responsabil pentru setarea și configurarea echipamentului, licențierea, utilizarea sistemului de operare și a softului instalat, precum și pentru administrarea acestuia.

4.4 În caz de neachitare a serviciului până la expirarea perioadei active a serviciului, resursa dedicată va fi deconectată, iar după 10 zile calendaristice va fi radiată definitiv, inclusiv toate datele existente, cu rezilierea automată a Contractului, în mod unilateral de către Prestator.

5. Procedura de furnizare a serviciilor de înregistrare a numelor de domeniu

5.1. Înregistrarea numelor de domenii se face în conformitate cu Contractul, precum și procedura de înregistrare a numelui de domeniu stabilită de către Furnizor sau entitățile gestionare ale acestor nume de domenii. Furnizorul înregistrează numele domeniu în baza contractului încheiat cu entitățile gestionare ale acestor nume de domenii.

5.2. Serviciile pentru înregistrarea și suportul numelor de domenii sunt oferite numai după furnizarea informațiilor corecte. La cererea Furnizorului, Beneficiarul se obligă să furnizeze documentele necesare pentru efectuarea acțiunilor de înregistrare a numelui de domeniu (documente justificative).

5.3. Beneficiarul însuși alege un nume de domeniu. Această procedură se efectuează fără semnarea altor documente.

5.4. Dacă este necesar, în procesul de înregistrare a unui nume de domeniu, Beneficiarul trebuie să prezinte Furnizorului datele sale de contact.

5.5. Noul nume de domeniu este înregistrat în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, regulile și normele necesare înregistrării sale, și anume:

 • la momentul înregistrării, acest nume de domeniu este disponibil;
 • în cerere sunt specificate informații complete și corecte necesare pentru înregistrare;
 • sunt respectate regulile de înregistrare ale  entităților gestionare ale acestor nume de domenii:

-pentru ccTLD.md: http://www.nic.md;

-pentru ccTLD.ro: http://www.rotld.ro;

-pentru ccTLD.ru: http://nic.ru/dns/contract-zao/sup1_1_ru.html;

-pentru TLD.eu: http://www.eurid.eu/en/faq;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Demand Media INC, SUA: http://www.enom.com/terms/agreement.aspx;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul GoDaddy.com, LLC, SUA: https://www.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=UTOS&app_hdr=0;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Key-Systems GmbH, Germania: https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul InterNetX GmbH, Germania: https://www.internetx.com/en/legal/terms-and-conditions/.

 • în cazul în care numele de domeniu în cadrul unor TLD comandat de BENEFICIAR este unul de tip „PREMIUM” ÎNREGISTRAREA nu va putea avea loc, chiar dacă sistemul a permis înregistrarea domeniului și a generat cont de plată la preț standard. În această situaţie, BENEFICIARULUI i se va returna suma achitată.

5.5.1. Pentru o persoană juridică, pot fi considerate documente confirmative:

1.Copia extrasului din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice – autentificată prin semnătură, cu indicarea corespunderii cu originalul şi, optional, cu aplicarea ștampilei umede;

2.Copia buletinului administratorului;

3.Ștampilă sau procura, în cazul în care registrantul numelui de domeniu este reprezentat de o  persoană delegată. La procură se anexează copia buletinului persoanei delegate.

Pentru Autoritățile publice locale:

1.Copia Certificatului de atribuire a codului fiscal;

2.Copia Hotărârii Judecătoriei, privind validarea mandatului persoanei;

3.Copia Buletinului de identitate a persoanei.

4. Ștampilă sau procura, în cazul în care registrantul numelui de domeniu este reprezentat de  o persoană delegată. La procură se anexează copia buletinului persoanei delegate.

Pentru persoanele fizice:

1. Copia buletinului de identitate sau a pașaportului, în cazul cetățenilor străini.

*Alte documente, în caz de necesitate.

5.6. Furnizorul execută următoarele solicitări scrise din partea Beneficiarului la furnizarea informațiilor de verificare specificate la înregistrarea domeniului:

 • modificarea informațiilor necesare pentru a identifica administratorul domeniului;
 • transferul suportului domeniului către un alt registrator;
 • transferul drepturilor de administrare a domeniului unui alt administrator.

5.7. Un domeniu este considerat ca fiind înregistrat și serviciul furnizat, după atribuirea în Registrul numelor de domeniu a statutului de înregistrat

(”ÎNREGISTRAT” sau ”OK”, sau orice alt statut, în conformitate cu regulile Registrului).

5.8. În conformitate cu contractul, Beneficiarul are dreptul de a înregistra orice număr de domenii în numele său.

5.9. Beneficiarul confirmă că la momentul fiecărei cereri de înregistrare a domeniului, în conformitate cu informația acestuia, nici înregistrarea numelui de domeniu, nici modul în care este utilizat, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

5.10. Responsabilitatea  Furnizorului pentru fiecare nume de domeniu specific se termină la data expirării înregistrării numelui de domeniu.

5.11. Beneficiarul își păstrează dreptul de prioritate la reînnoirea numelui de domeniu după expirarea termenului său de înregistrare în perioada specificată de registratorul domeniului (entitatea gestionară).

5.12. Serviciul de reînnoire a domeniului este considerat a fi prestat la data introducerii informațiilor privind reînnoirea domeniului în Registrul numelor de domeniu.

5.13. Taxa de reînnoire a unui nume de domeniu după expirarea perioadei sale de înregistrare poate fi diferită de costul reînnoirii unui nume de domeniu înainte de expirarea termenului său de înregistrare.

5.14. Pentru toate numele de domeniu înregistrate, contactul tehnic este stabilit de către Furnizor sau de persoana responsabilă, desemnată de către Beneficiar, pentru întreținerea tehnică a domeniului.

5.15. La primirea unei cereri oficiale din partea organelor de stat, autorizate să primească informațiile despre înregistrarea unui anumit nume de domeniu, Furnizorul are dreptul de a oferi datele relevante privind domeniul și registrantul domeniului (administrator și alte persoane de contact), chiar dacă în registrul public Whois datele registrantului sunt ascunse.

5.16. În cazul anulării înregistrării unui nume de domeniu la cererea Beneficiarului sau pentru orice alte motive independente de Furnizor, înainte de expirarea valabilității acestuia, precum și în cazul transferului numelui de domeniu către o altă persoană sau la deservire către un alt Registrator, inclusiv prin încheierea instanței de Judecată, mijloacele bănești pentru serviciile de înregistrare / reînnoire a unui astfel de nume de domeniu nu pot fi returnate de către Furnizor, iar răspunderea Furnizorului pentru fiecare nume de domeniu se termină.

5.17. Datele personale specificate în timpul înregistrării domeniului pot fi accesate pe Internet utilizând serviciul Whois. Această clauză este reglementată de politica ICANN (Politica privind numele de domenii și politica privind adresele IP) http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

6. Procedura de furnizare a serviciilor de înregistrare a certificatelor SSL

6.1. În termen de o zi lucrătoare de la primirea achitării pentru serviciile de înregistrare a certificatului (certificatelor) SSL, Autoritatea de Certificare transmite un link, prin care Beneficiarul validează e-mail-ul administrativ indicat la etapa solicitării serviciului, pentru obținerea certificatului (certificatelor) SSL.

6.2. Pentru a implementa configurația, Beneficiarul trebuie să specifice următoarele date:

 • tipul serverului pe care se află site-ul Beneficiarului;
 • CSR (cererea de emitere a certificatului);
 • datele contactului administrativ pentru acest certificat;
 • o adresă de e-mail la care va fi transmisă o scrisoare de confirmare.

6.3. După finalizarea procesului de configurare, Furnizorul se obligă să transfere, în termen de 3 zile, informațiile către Autoritatea de Certificare.

6.4. Ordinea și procedurile de verificare a datelor Beneficiarului, furnizate pentru obținerea certificatului SSL, sunt stabilite și efectuate de către Autoritatea de Certificare. Furnizorul nu poartă responsabilitate pentru timpul și rezultatul verificării documentelor, informațiilor și competențelor Beneficiarului, de către Autoritatea de Certificare.

6.5. Autoritatea de Certificare, la verificarea informațiilor și competențelor Beneficiarului, are dreptul de a solicita de la Beneficiar documente și informații suplimentare.

6.6. Furnizorul nu garantează Beneficiarului furnizarea de servicii în cazul în care Autoritatea de Certificare refuză emiterea, reînnoirea sau re-emiterea Certificatului SSL pentru Beneficiar. Dacă serviciul nu este oferit Beneficiarului din cauza refuzului Autorității de Certificare de a emite, reînnoi sau re-emite un certificat SSL pentru Client, acesta nu este achitat de către Beneficiar. În acest caz, fondurile transferate de Beneficiar pentru achitarea serviciul pot fi returnate Beneficiarului sau folosite pentru a plăti alte servicii.

6.7. Furnizorul nu poartă responsabilitate pentru conținutul informațiilor pe care Beneficiarul le plasează pe site-ul pentru care certificatul (certificatele) SSL este înregistrat cu ajutorul serviciilor Furnizorului.

6.8. Furnizorul este obligat să ofere Beneficiarului suportul necesar în cazul apariției cărorva probleme legate de certificatul (certificatele) SSL pe întreaga durată de valabilitate a certificatului. Instalarea certificatului (certificatelor) SSL pe site-ul Beneficiarului este un serviciu suplimentar și este achitat separat de către Beneficiar. Instalarea gratuită a certificatului (certificatelor) SSL pe site-ul Beneficiarului se realizează numai în cazul în care Beneficiarului îi sunt prestate servicii de web hosting sau server virtual administrat prin Panoul de administrare Plesk Onyx.

6.9. Beneficiarul asigură condițiile tehnice necesare pentru instalarea și funcționarea corectă a certificatului (certificatelor) SSL:

 • pentru înregistrarea certificatului SSL, creează o solicitare CSR pentru semnarea certificatului;
 • indică informațiile de contact administrative pentru certificatul SSL, precum și adresa de e-mail unde va fi transmisă scrisoarea de la Autoritatea de Certificare pentru a confirma cererea de emitere a certificatului SSL;
 • ajusteaza codul sursă sa foloseasca doar protocolul securizat (https).

6.10. Reînnoirea certificatului SSL - emiterea de către Autoritatea de Certificare a unui nou certificat SSL, în care datele Beneficiarului rămân neschimbate și este indicată o nouă perioadă de valabilitate a certificatului.

6.11. Reînnoirea certificatelor SSL se efectuează numai pentru  certificatele a căror  valabilitate nu a expirat.

6.12. Furnizorul transmite notificare Beneficiarului pentru reînnoirea valabilității certificatului SSL cel târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea certificatului.

6.13. După efectuarea plății, Beneficiarul va efectua acțiunile specificate în art. 6.1, 6.2, 6.9.

7. Prețul serviciilor și procedura de calcul

7.1. Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral prețurile pentru serviciile sale. 

7.2. Furnizorul se obligă să notifice Beneficiarul cu privire la modificările de preț cu 10 zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, prin publicarea pe site-ului Furnizorului.

7.3. În cazul în care Beneficiarul are conturi de plată/facturi proforme nevalabile la momentul modificării prețului, aceste conturi sunt, de asemenea, modificate în conformitate cu aceste schimbări.

7.4. Plata pentru servicii este efectuată de către Beneficiar sub forma achitării în avans către Furnizor în conformitate cu contul de plată/factura proformă emise.

7.5. Achitarea este o plată fixă ​​și este efectuată de către Beneficiar, indiferent de utilizarea serviciilor.

7.6. Beneficiarul plătește contul de plată/factura proformă primite online, prin transfer bancar sau cash la sediul Furnizorului. În cazul neachitării totale sau parțiale a contului de plată în perioada specificată în contul de plată/factura proformă, Furnizorul are dreptul de a suspenda prestarea serviciilor până la primirea integrală a mijloacelor bănești.

7.7. Beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea și actualitatea plăților efectuate de acesta.

7.8. Furnizorul va oferi Beneficiarului contul de plată/factura proformă pe adresa de e-mail pentru prelungirea serviciului cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei de facturare curente pentru care Beneficiarul a efectuat achitarea.

7.9. Plata se efectuează pe perioada aleasă de către Beneficiar în procesul de comandă pe site-ul web al Furnizorului. Serviciul poate fi achitat cel puțin pentru perioada minimă, pe durata căreia poate fi furnizat serviciul respectiv. Perioada maximă de prestare a serviciilor nu poate fi în contradicție cu Regulile de utilizare a serviciilor.

7.10. La perfectarea de către Beneficiar a documentelor de plată în secțiunea "Destinația plății", este necesar să fie indicat numărul facturii proforme. În lipsa numărului facturii proforme, Furnizorul nu garantează transferul sumelor primite de la Beneficiar la plata pentru servicii.

7.11. La schimbarea rechizitelor bancare ale Furnizorului, de la data comunicării noilor rechizite prin e-mail și publicarea pe site-ul web al Furnizorului (https://host.md), Beneficiarul este singurul responsabil pentru plățile ulterioare efectuate cu indicarea rechizitelor vechi.

7.12. Contul de plată/factura proformă este considerat/ă plătit/ă din momentul primirii banilor în contul curent al Furnizorului. Pentru facturarea unui nou serviciu sau  reînnoirea  serviciilor existente, în cazul disponibilitații  surselor financiare pe soldul  Beneficiarului, acestea se extrag automat, iar serviciul se consideră plătit și prelungit. Dacă nu există resurse suficiente pentru plata integrală a contului, Furnizorul va emite un cont de plată/factură proformă cu diferența spre achitare.

7.13. Rambursarea pentru utilizarea serviciilor de web hosting, VPS, Premium-hosting, reseller hosting și backup nu poate fi efectuată după expirarea a 30 de zile calendaristice de la data prestării serviciului. Excepție fac cazurile specificate în art. 9 din prezentelor Termeni și condiții generale de utilizare a serviciilor și produselor oferite/prestate/comercializate de/prin intermediulÎntreprinderii de Stat „MOLDDATA”.

7.14. Nu se efectuează returnarea fondurilor pentru utilizarea serviciilor opționale, certificatul SSL și înregistrarea/reînnoirea unui nume de domeniu. Serviciile opționale se consideră: adrese IP adiționale, trafic adițional, suport tehnic, filtre anti-spam, FTP backup, sursă suplimentară de alimentare, asistență la distanță, prioritate conectare, port de rețea adițional și alte servicii opționale furnizate.

7.15. În cazul restabilirii informației Beneficiarului din copia tehnică de rezerva, conform art. 1.11 din Condițiile de utilizare a serviciilor, plata pentru serviciul achitat nu se rambursează.

7.16. Plățile pentru reînnoirea serviciilor nu sunt rambursabile. În cazul utilizării serviciilor cu o perioadă de testare, toate plățile ulterioare sunt considerate prelungire a serviciilor.

7.17.În cazul actualizării serviciului de web hosting, prin trecerea la un pachet superior, pînă la expirarea valabilității contractului, suma pentru lunile neutilizate va fi recalculată și plasată în contul clientului drept avans pentru noul serviciu achizitionat.

7.18. În cazul recepționării din partea Beneficiarului a unei solicitări de refuz a serviciului de hosting, în termen de 30 de zile de la data plății inițiale, în cadrul căruia Beneficiarului i-a fost oferit unul/mai multe nume de domeniu gratuit(e), Beneficiarul trebuie să achite plata unică în mărimea prețului de înregistrare a numelui de domeniu corespunzător, pentru fiecare nume de domeniu furnizat gratuit. În cazul în care Beneficiarul transferă numele de domeniu către un alt registrator, Beneficiarul trebuie să achite plată unică în mărimea prețului de înregistrare a numelui de domeniu pentru fiecare nume de domeniu oferit gratuit. Prețul înregistrării numelui de domeniu corespunzător este calculat în conformitate cu tarifele Furnizorului la ziua contractării serviciului .

7.19. În cazul unei plăți reușite prin card bancar, am putea stoca în sistem identificatorul acestuia, care va fi utilizat pentru plățile automate pentru reînnoirea oricărui serviciu. În orice moment, utilizatorul poate bloca plata automată, contactând serviciul de asistență tehnică.

8. Drepturile și obligațiile părților

8.1. Furnizorul se angajează:

8.1.1. Să furnizeze servicii de bază și suplimentare în conformitate cu caracteristicile planului tarifar ales de Beneficiar.

8.1.2. La cererea Beneficiarului, să furnizeze suport tehnic în mărimea necesară interacțiunii corecte a Părților, în condițiile îndeplinirii Termenilor și condițiilor generale de utilizare a serviciilor și produselor oferite/prestate/comercializate de/prin intermediulÎntreprinderii de Stat „MOLDDATA”.

8.1.3. În cazul în care serviciile nu sunt  furnizare sau sunt furnizate necorespunzător   Termenilor Şi Condiţiilor, la primirea unei solicitări scrise din partea Beneficiarului pentru rezilierea anticipată a Contractului, nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data efectuării plății pentru serviciile contractate, să returneze Beneficiarului plățile achitate pentru servicii, în mărime totală, cu excepția plății serviciilor suplimentare precum și pentru nume de domenii, certificate SSL, serviciilor oferite de terți sau licențe. Rambursarea plăților aferente serviciului se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii scrise. În cazul în care solicitarea scrisă de reziliere anticipată a contractului a fost primită după expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data plății serviciilor contractate, Furnizorul este scutit de obligația de a rambursa plățile totale sau parțiale pentru serviciile furnizate Beneficiarului.

8.1.4. În cazul încălcării termenilor prezentului Contract, să notifice Beneficiarul prin e-mail cu privire la identificarea încălcării.

8.1.5. Să anunțe Beneficiarul despre suspendarea furnizării serviciilor.

8.1.6. Să nu dezvăluie și să nu utilizeze informațiile despre activitatea Beneficiarului, care au devenit cunoscute Furnizorului în timpul executării prezentelor Termeni și Condiții, pentru îndeplinirea oricărui alt scop decât îndeplinirea condițiilor prezentelor Termeni și Condiții, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

8.2. Beneficiarul se obligă:

8.2.1. Să furnizeze informații complete și veridice. Furnizorul nu poartă răspundere pentru consecințele care au apărut din cauza incorectitudinii datelor furnizate de Beneficiar.  Dacă este necesară validarea identității Beneficiarului, acesta se obligă să furnizeze toate datele (documentele) necesare Furnizorului pentru efectuarea unei astfel de verificări.

8.2.2. Să îndeplinească condițiile stabilite în prezentele Termeni și Condiții.

8.2.3. Să efectueze la timp plata pentru servicii în conformitate cu prezentul Contract.

8.2.4. Să nu întreprindă nicio acțiune, intenționată sau neintenționată, care să ducă la funcționarea defectuoasă a software-ului și / sau a sistemelor Furnizorului.

8.2.5. Să nu utilizeze serviciile furnizate de Furnizor pentru a desfășura activități care contravin legislației naționale și internaționale. Serviciile prestate de Furnizor nu pot fi folosite pentru a face publicitate, a vinde sau a distribui în alt mod bunuri și servicii a căror circulație este interzisă sau restricționată în mod expres de lege.

8.2.6. Să înainteze solicitări pentru suspendarea serviciului înainte de facturare pentru următoarea perioadă, pentru a evita retragerea automată a fondurilor  în sistemele de plată.

8.3. Părțile se angajează:

8.3.1. Să nu transfere unor terțe părți, fără consimțământul reciproc, informații organizatorico-tehnologice și comerciale care constituie un secret pentru oricare dintre părți (denumite în continuare "informații confidențiale"), cu excepția cazurilor prevăzute de lege, cu condiția că:

 • aceste informații au o valoare comercială reală sau potențială, datorită secretului lor ;
 • la astfel de informații nu există acces liber pe o bază legală;
 • titularul acestor informații ia măsurile corespunzătoare pentru a-i asigura confidențialitatea;
 • informațiile confidențiale fac obiectul protejării pe întreaga durată a contractului și, de asemenea, până la expirarea unui termen de 5 (cinci) ani din momentul încetării acestuia.

8.4. Beneficiarul are dreptul:

8.4.1. Să utilizeze serviciile achiziționate la discreția sa, în limitele specificate de legislație și prezentele Termeni și Condiții.

8.4.2. Să primească consultanță tehnică în volumul necesar pentru interacțiunea corectă a părților, atunci când sunt îndeplinite condițiile prezentelor Termeni și Condiții.

8.4.3. Să contacteze reprezentantul Furnizorului cu propuneri privind îmbunătățirea calității serviciilor prestate și optimizarea procesului de utilizare a acestora de către Beneficiar.

9. Procedura de modificare și de reziliere a contractului

9.1. Furnizorul are dreptul să modifice în mod unilateral prezentele Termeni și Condiții, plasate pe site-ul său web (pagina electronică). Beneficiarul este obligat, în mod individual, să verifice actualitatea Termenilor și Condițiilor, cel puțin o dată pe lună, prin vizualizarea acestora pe site. Furnizorul încearcă să anunțe din timp Beneficiarul cu privire la modificările aduse, prin orice metodă acceptabilă pentru părți.

9.2. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu modificările Termenilor și Condițiilor, în decurs de 30 zile calendaristice de la intrarea în vigoarea a acestora, el are dreptul să rezilieze unilateral Contractul. Pentru a rezilia Contractul, Beneficiarul trebuie să transmită o cerere de la adresa de e-mail indicată în contract, la adresa de e-mail a Furnizorului. În cerere, Beneficiarul trebuie să indice cu ce modificări din prezentele termeni și condiții nu este de acord. Contractul este considerat a fi reziliat după 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la Beneficiar, dacă în această perioadă Beneficiarul nu a notificat Furnizorul că nu va rezilia Contractul.

9.3. În cazul în care Beneficiarul reziliază Contractul din cauza dezacordului cu modificările aduse, Furnizorul este obligat să ramburseze plățile pentru serviciile achitate de către Beneficiar pentru găzduire comună web, VPS, Premium-hosting, reseller hosting și backup. Rambursarea se efectuează pentru lunile achitate și neutilizate. La calcularea sumei pentru rambursare, prima lună luată în considerare va fi următoarea celei în care s-a primit notificarea de renunțare la servicii. Suma totală rambursată va fi egală cu suma totală plătită de către Beneficiar, din care se va scădea înregistrarea de nume de domenii, licențe, gratuități și suma pentru fiecare lună în care prestatorul a furnizat servicii Beneficiarului, fără aplicarea reducerilor acordate pentru plata în avans. Din sumă se deduc comisioanele bancare și cele pentru procesarea plății cu cardul ( dacă este cazul). Restituirea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Contractul se consideră reziliat.

9.4. Părțile contractante au dreptul la rezilierea unilaterală a Contractului. În acest scop, Partea care inițiază rezilierea, trimite o solicitare scrisă (inclusiv prin e-mail la adresa indicată în momentul înregistrării Beneficiarului în sistemul de evidență al Furnizorului) celeilalte părți nu mai târziu de 30 de zile calendaristice înainte de data rezilierii.

9.5. În cazul în care Furnizorul reziliază în mod unilateral Contractul, el este obligat să ramburseze plata pentru serviciile achitate de către Beneficiar, găzduire comună web, VPS, Premium-hosting, reseller hosting, și backup. Rambursarea banilor se efectuează conform pct. 9.3.. Rambursarea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care contractul se consideră reziliat. Furnizorul nu rambursează plata pentru servicii în cazurile prevăzute în clauza 2.12. din Termeni și Condiții.

9.6. În cazul în care Beneficiarul reziliază unilateral Contractul, plata pentru serviciile achitate de acesta nu se rambursează, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 8.1.3 și 9.2.. În acest caz, procedura de refuz și de returnare a fondurilor este reglementată de dispozițiile acestor articole.

9.7. În cazul restabilirii informației Beneficiarului din copia tehnică de rezerva, conform art. 1.11 din Condițiile de utilizare a serviciilor, plata pentru serviciul achitat nu se rambursează.

10. Software-ul terțelor părți

10.1. Furnizorul acordă Beneficiarului posibilitatea de a utiliza software-ul deținut de terți. Furnizorul nu garantează obținerea unor rezultate specifice de la utilizarea unui astfel de software. Furnizorul nu poartă răspundere pentru eventualele defecțiuni în utilizarea acestui software.

10.2. Beneficiarul are dreptul să adauge și să utilizeze software-ul terței părți atunci când utilizează serviciile Furnizorului numai în acele cazuri când este compatibil cu serviciile prestate și este aprobat de către Furnizor. Beneficiarul utilizează software-ul terței părți pe propriul risc.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Beneficiarului

11.1. Conform cerințelor Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal , Î.S. „MOLDDATA” a fost înregistrată ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, cu nr. 0001200, și are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Beneficiarul le furnizează.

11.2. În cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, el își exprimă acordul față de Furnizor de a procesa datele sale personale în scopul îndeplinirii condițiilor acestor Termeni și Condiții, posibilității efectuării de decontări reciproce, precum și pentru recepționarea conturilor de plată/facturi proforme, a declarațiilor și altor documente. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal este valabil pe întreaga perioadă de acțiune a contractului, precum și în următorii trei ani de la expirarea acestuia, în formă arhivată, conform legislației în vigoare.

11.3. Refuzul de a exprima acordul privind furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea furnizării serviciului ori înregistrarea numelor de domenii comandate.

11.4. Beneficiarul are dreptul să solicite, în scris, Furnizorului rectificarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08 iulie 2011 privind privind protecţia datelor cu caracter personal, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor.

11.5. Beneficiarul, de asemenea, este de acord că Furnizorul are dreptul de a oferi acces și de a transfera datele sale cu caracter personal către terți, fără notificări suplimentare de orice fel, fără a modifica, în același timp, scopul prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu, la înregistrarea unui nume de domeniu). Beneficiarului, ca subiect al datelor cu caracter personal, îi este cunoscut și înțeles domeniul de aplicare al drepturilor sale în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 133 din 08 iulie 2011 privind privind protecţia datelor cu caracter personal.

11.6. Cookie-urile sunt folosite pe site-ul Furnizorului exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor clienților și nu colectează date personale. Cookie-urile reprezintă fișiere textuale stocate de site pe hard disk-ul utilizatorului.

12. Responsabilitățile părților

12.1. Furnizorul este responsabil pentru întreruperile în furnizarea serviciilor conform Comenzii, cu excepția cazurilor în care întreruperile au fost cauzate de acțiuni ale Beneficiarului sau de acțiunile unor terțe părți.

12.2. Limita maximă a răspunderii Furnizorului pentru daune reale este limitată la suma egală cu prețul serviciilor furnizate de Furnizor, care urmează să fie prestate Beneficiarului în luna în care au avut loc daunele reale. Furnizorul nu poartă răspundere față de Beneficiar pentru pierderile indirecte ( veniturile ratate).

12.3. Furnizorul nu este responsabil:

12.3.1. Pentru întreruperile în furnizarea serviciilor, dacă acestea au fost cauzate de acțiunile Beneficiarului și / sau ale unei terțe părți.

12.3.2. Pentru orice pierdere cauzată Beneficiarului datorită utilizării serviciilor prestate de către Furnizor, în cazurile în care Beneficiarul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau astfel de daune sunt rezultatul acțiunilor Beneficiarului.

12.3.3. Pentru conținutul și veridicitatea oricăror informații care sunt transmise sau primite prin intermediul serviciilor furnizate.

12.3.4. Pentru funcţionalitatea echipamentelor și software-ului ce aparțin Beneficiarului și care sunt utilizate de Beneficiar.

12.3.5. Pentru pierderea profitului și / sau a veniturilor, precum și pentru pierderile indirecte ale Beneficiarului pe durata utilizării sau neutilizării (integrale sau parțiale) a serviciilor Furnizorului.

12.3.6. Pentru starea tehnică a rețelei la care este conectat Beneficiarul.

12.3.7. Pentru conținutul informațiilor afișate pe site-ul web al Beneficiarului.

12.3.8. Pentru integritatea, fiabilitatea și prezența site-urilor și a datelor Beneficiarului pe serverul Furnizorului.

12.3.9. Pentru probleme legate de utilizarea de către  Beneficiar a software-ului și a hardware-ului neautorizat.

12.3.10. Pentru acțiuni necalificate ale  Beneficiarului sau ale reprezentanților săi, care se referă la utilizarea serviciului.

12.3.11. Pentru funcționalitatea software-ului furnizat Beneficiarului în cazurile în care  Beneficiarul, în mod intenționat sau neintenționat, a perturbat funcționalitatea lor, a șters sau a modificat fișierele de sistem sau de lucru.

12.3.12. Pentru funcționalitatea și corespunderea pentru utilizare a software-ului și a hardware-ului dezvoltat de o terță parte.

12.3.13. Pentru corespunderea rezultatelor serviciilor furnizate cu așteptările Beneficiarului.

12.3.14. Pentru siguranța datelor aflate pe serverul VPS, găzduire comună web, reseller-hosting, serverul dedicat, Premium-hosting ale Beneficiarului și backup-ul acestora. Furnizorul păstrează copii de rezervă săptămânale ale datelor de la serviciile găzduire comună web, reseller-hosting, Premium-hosting aflate în Data Centrul său din Republica Moldova, exclusiv în scop tehnic, și poate furniza Beneficiarului, la cerere, o copie de rezervă a datelor, dacă aceasta este disponibilă. Orice cont de hosting care foloseste mai mult de 10Gb de spatiu pe disc va fi eliminat din lista pentru backup saptamanal. În același timp, Furnizorul nu este responsabil pentru integritatea și actualitatea backup-ului de date. Beneficiarul însuși se angajează să păstreze o copie de rezervă a datelor de care are nevoie.

12.3.15. În momentul încetării (suspendării) furnizării serviciilor în baza prezentului Contract, perioada de stocare a datelor Beneficiarului este de 10 (zece) zile calendaristice de la momentul încetării (suspendării) furnizării serviciilor. După perioada specificată, copiile de rezervă sunt șterse.

12.3.16. Pentru pagube de orice fel suportate de Beneficiar datorită pierderii și / sau dezvăluirii numelui de utilizator și parolei.

12.4. Beneficiarul este responsabil:

12.4.1. Pentru respectarea legii, de către Beneficiar sau de o terță parte prin utilizarea serviciilor prestate de către Furnizor Beneficiarului.

12.4.2. Pentru respectarea condițiilor prezentelor Termeni și Condiții.

12.4.3. Pentru respectarea termenelor și a procedurii de plată pentru servicii.

12.4.4. De păstrarea în secret a parametrilor de acces la serviciu (login și parolă) și pentru daunele care pot fi cauzate ca urmare a folosirii neautorizate a parametrilor de acces la serviciu.

12.4.5. Pentru păstrarea copiei de rezervă a datelor amplasate pe serverul VPS comandat, server dedicat, găzduire comună web, reseller hosting, Premium-hosting.

13. Rezolvarea litigiilor

13.1. Părțile rezolvă prin negociere toate disputele și dezacordurile care au apărut ca urmare a punerii în aplicare a prezentelor Termeni și Condiții.

13.2. În cazul în care este imposibil să se ajungă la un acord între Părți, diferendul va fi înaintat instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

14. Forța majoră

14.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor conform prezentelor Termeni și Condiții, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră.

14.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.

14.3. În cazul survenirii unor asemenea situaţii Contractul rămîne în vigoare şi termenul de îndeplinire de către părţi a angajamentelor conform prezentelor Termeni și Condiții se amînă corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situaţiile sus-menţionate şi consecinţele lor.

14.4. Dacă circumstanțele de forță majoră durează mai mult de trei luni, atunci fiecare dintre părţi are dreptul să se dezică, parţial sau complet, de obligaţiunile sale şi să rezilieze unilateral contractul. În acest caz, niciuna din părţi nu are dreptul să ceară de la cealaltă parte recuperarea pierderilor.

14.5. Partea pentru care au apărut situațiile de forță majoră va notifica cu promptitudine cealaltă Parte.

14.6. Evenimentele de forță majoră, în relațiile între Părți, se confirmă de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. .

15. Adresa și rechizitele bancare ale Furnizorului

Î.S. „MOLDDATA”

IDNO/Cod Fiscal: 1003600124700

mun. Chișinău, str. Armenească 37/1

B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil. nr. 17 Chişinău

C/B: VICBMD2X457

IBAN: MD46VI022511700000038MDL

Tel.: (+373) 22-22-33-47


Condiții de utilizare a serviciilor

Informațiile de mai jos reprezintă reguli de utilizare a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului https://host.md și fac parte din Termenii și Condițiile de utilizare a acestor servicii.

Condițiile de utilizare sunt identice pentru toți Beneficiarii și nu pot fi modificate de cealaltă parte la Contract.

Acceptarea completă și necondiționată a regulilor de utilizare este considerată înregistrarea Beneficiarului în sistemul de evidență al Furnizorului.

1. Condiții de utilizare a serviciilor de găzduire

1.1. Nu se admite depășirea limitei de resurse, oferite de către Furnizor în conformitate cu planul tarifar utilizat de către Beneficiar, pentru o perioadă mai lungă de 5 minute.

1.2. Furnizorul nu poartă răspundere pentru accesul neautorizat la sistemul web al Beneficiarului (inclusiv care a rezultat în apariția unor erori, întreruperi, ștergerea fișierelor, schimbarea funcțiilor etc.).

1.3. Furnizorul utilizează pe echipamentul său mijloace, dezvoltate de către părți terțe, pentru a contracara expedierea de e-mail-uri nedorite, viruși și alte tipuri de programe dăunătoare, dar aceste măsuri, din motive obiective, nu pot fi luate în considerare de către părți ca măsuri ce garantează suprimarea fenomenelor menționate și nu pot constitui bază pentru înaintarea pretențiilor către Furnizor din partea Beneficiarului.

1.4. Beneficiarul este obligat să utilizeze baza de date MySQL într-un mod care să nu perturbeze performanța generală a serverului. În caz contrar, timpul de acces la astfel de resursă poate fi limitat de către Furnizor.

1.5.  La prestarea serviciilor de web hosting (găzduire) Furnizorul nu inițiază transmiterea de informații, nu selectează destinatarul informațiilor, nu influențează integritatea informațiilor transmise, nu controlează conținutul informațiilor stocate, publicate sau distribuite de către Beneficiar în timpul utilizării serviciilor prestate de către Furnizor, și nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea, calitatea și conținutul unei astfel de informații.

1.6. Furnizorul nu poartă răspundere pentru încălcarea drepturilor terțelor părți, care apar ca urmare a acțiunilor Beneficiarului, comise utilizând serviciile prestate de Furnizor.

1.7. Furnizorul are dreptul să suspende prestarea serviciilor contractate în conformitate cu prezentul Contract, în cazul în care Beneficiarul utilizează serviciile prestate pentru:

 • a face reclamă la servicii, bunuri, alte materiale, a căror difuzare este restricționată sau interzisă de lege;
 • folosirea adreselor de e-mail inexistente drept adresa de răspuns la expedierea mesajelor e-mail și a altor mesaje;
 • punerea în aplicare de acțiuni sau medierea în acțiuni care vizează perturbarea funcționării normale a elementelor rețelei Internet (calculatoare, alte echipamente sau programe software), care nu aparțin Beneficiarului, inclusiv înfăptuirea atacurilor DoS / DDoS, utilizarea Botnet, DNS-resolveri publici cu recurență permisă etc.;
 • publicarea și / sau distribuirea oricărei informații care contravine legislației Republicii Moldova sau internaționale;
 • utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală, fără consimțământul titularului de drept, cu excepția cazurilor în care o astfel de utilizare este permisă de lege fără consimțământul titularului de drept;
 • publicarea și / sau distribuirea oricărei informații sau program software care conține viruși de calculator sau care poate dăuna altor utilizatori ai rețelei Internet;
 • reproducerea sau distribuirea de software protejat de dreptul de autor sau de alte legi, fără permisiunea proprietarului sau a titularului legal al produsului software;
 • expedierea prin e-mail sau readresarea mesajelor de tip "lanț" de orice fel;
 • spam-ul, și anume, mesaje e-mail livrate utilizatorilor rețelei Internet fără consimțământul prealabil al acestora și / sau care nu permit identificarea expeditorului acestor mesaje, inclusiv cu indicarea unei adrese inexistente sau falsificate a expeditorului;
 • tentative de acces neautorizat la resursele Furnizorului și la alte sisteme disponibile prin rețeaua Internet;
 • publicarea sau punerea în aplicare a unor scheme de fraudă, informații privind spargerea programelor software, săvârșirea oricăror altor acțiuni similare;
 • plasarea oricăror programe al căror scop este ascunderea adresei IP reale a Beneficiaruluii și care pot fi îndreptate spre comiterea unor fapte ilegale, și anume: programe proxy deschise și private / individuale (3proxy, TOR în orice mod de operare etc.), precum și altele echivalente, inclusiv orice echivalenți ai proxy, setări iptables (port forwarding);
 • plasarea de conferințe online anonime, inclusiv servere IRC;
 • plasarea site-urilor  care oferă sau fac reclamă la produse chimice, care fac parte din grupul celor narcotice, psihotrope sau precursori;
 • lansarea bit-torrent public și a oricăror aplicații P2P;
 • accesul ilegal / neautorizat la sistemele și rețelele de calculatoare, atât ale Furnizorului, cât și la sistemele informatice și rețele terțelor părți accesibile prin rețeaua Internet;
 • utilizarea serviciului ca server proxy de tranzit din mediul MD-IX în mediul global mondial sau invers;
 • utilizarea conștientă a serviciului cu setări de sistem  care afectează în mod negativ performanța echipamentului Furnizorului și îngreunează furnizarea serviciului către alți utilizatori. Această prevedere se referă și la VPS cu virtualizare Virtuozzo;
 • utilizarea anonimizatorilor.

1.8. Furnizorul are, de asemenea, dreptul de a suspenda furnizarea serviciilor în temeiul prezentelor Termeni și Condiții, în cazul în care Furnizorul primește mesaje (reclamații) cu privire la difuzarea spam, phishing și altele de acest tip.

1.9. Furnizorul are dreptul să suspende temporar prestarea serviciilor, fără notificarea prealabilă a Beneficiarului, în următoarele cazuri:

 • dacă, în opinia întemeiată a Furnizorului, utilizarea serviciilor de către Beneficiar poate cauza daune Furnizorului și / sau poate provoca defecțiuni ale hardware-ului și software-ului Furnizorului și / sau ale terțelor părți;
 • orice acțiuni ale Beneficiarului privind publicarea, distribuirea, expedierea, transmiterea în orice mod a oricărei informații sau program software care conține viruși sau alte componente dăunătoare;
 • orice acțiuni ale Beneficiarului privind publicarea, distribuirea,expedierea, transmiterea în orice mod a oricărei informații sau program software care conține cod de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui computer sau echipament de telecomunicații sau program, pentru a efectua accesul neautorizat;
 • orice acțiune a Beneficiarului privind publicarea, distribuirea, expedierea, transmiterea prin orice mijloace a oricărei informații sau program software care conține numere de serie ale programelor comerciale și a programelor pentru generarea lor, nume de utilizatori, parole și alte mijloace pentru obținerea accesului neautorizat la resursele plătite pe Internet, precum și plasarea de linkuri către informațiile menționate mai sus.

1.10. Furnizorul oferă servicii gratuite de migrare (transfer a site-ului / site-urilor) de la alți furnizori de hosting, cu condiția achitării pe minim un semestru. Transferul gratuit în cazul plății pentru o lună, precum și numărul de site-uri transferate gratuit, se discută în mod individual cu Beneficiarul. În cazul unui transfer complex din punct de vedere tehnic și / sau consumator de timp, Furnizorul are dreptul de a solicita Beneficiarului să plătească pentru serviciul de web hosting pentru o perioadă mai lungă sau să emită un cont de plată/factură proformă pentru serviciul de mentenanță  în conformitate cu tarifele în vigoare pentru activitatea specialiștilor tehnici, costul căreia, în mod obligatoriu, este comunicat Beneficiarului. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza transferul din motive tehnice, despre care se angajează să îl informeze pe Beneficiar înainte sau în timpul procesului de lucru asupra migrării.

1.11. Restabilirea informatiei Beneficiarului din copia tehnică de rezerva se face doar la contractarea unui pachet de gazduire comuna web sau premium-hosting, cu încadrarea în spațiul de disc necesar, pentru o perioada de minim 12 luni.

1.12. La utilizarea serviciilor, se interzice:

 •  interferența în funcționarea sistemelor informatice ale Furnizorului și / sau ale clienților săi, scanarea și alte acțiuni distructive atât în ceea ce privește rețelele și sistemele de calculatoare ale Furnizorului, cât și alte rețele și sisteme din rețeaua Internet, inclusiv organizarea atacurilor DoS, DDoS, SYN-flood, UDP-flood și acțiuni similare;
 • utilizarea serviciilor pentru accesul ilegal / neautorizat la sistemele și rețelele de calculatoare atât ale Furnizorului, cât și la sistemele informatice și rețelele accesibile pe Internet ale părților terțe. Inclusiv, se interzice selectarea aleatorie a parolelor și acțiunile care vizează obținerea accesului neautorizat la sistemele care aparțin părților terțe. Se interzic acțiunile care vizează organizarea de rețele, create cu scopuri ilegale și obiective enumerate în articolele precedente ale Regulilor de folosire a serviciilor (organizarea Botnet, utilizarea serviciilor de găzduire drept controler Botnet etc.);
 • utilizarea serviciului în calitate de server proxy de tranzit din mediului MD-IX în mediul global sau invers, precum și orice fapte care vizează accesul anonim al rețelelor externe folosind un server virtual ca un punct de tranzit, cum ar fi TOR și alte rețele, concepute pentru a ascunde date privind activitatea de rețea desfășurată, precum și crearea de servere IRC;
 • plasarea oricăror programe al căror scop este ascunderea adresei IP reale a clientului și care pot fi îndreptate spre comiterea unor fapte ilegale, și anume: programe proxy deschise și private / individuale (3proxy, TOR și altele) și oricare altele asemănătoare acestora. Inclusiv orice setări asemănătoare cu proxy iptables (port forwarding).
 • orice activitate comercială și necomercială pentru vânzarea, revânzarea și difuzarea informațiilor (programe software și alte produse), asupra cărora Beneficiarul nu este deținător al drepturilor de autor , cu excepția cazului în care acesta este autorizat de către proprietarul acestor informații, programe software sau alte produse;
 • utilizarea partajării de fișiere;
 • utilizarea serviciilor de găzduire ca piramidă financiară (HYIP);
 • utilizarea serviciilor de găzduire pentru cazino online;
 • utilizarea serviciilor de găzduire pentru afaceri cu jocuri de noroc;
 • utilizarea serviciilor de hosting pentru a găzdui doorway - site-uri / pagini web care sunt optimizate în mod special pentru 1 (una) sau mai multe interogări de căutare, cu scopul exclusiv de a ajunge pe poziții înalte în rezultatele căutării pentru aceste interogări.

2. Reguli de utilizare a serviciilor server VPS

2.1. La utilizarea serviciilor de e-mail, Beneficiarul se obligă să respecte următoarele condiții:

 • să nu trimită mai mult de 1000 de e-mailuri cu 1 VPS timp de 1 oră;
 • fiecare scrisoare trimisă de Beneficiar trebuie să aibă cel mult 20 de destinatari.

2.2. Dacă există vulnerabilități în funcționarea VPS, Furnizorul are dreptul nu mai mult de 2 (două) ori într-o singură (1) lună să repornească VPS-ul Beneficiarului, fără preaviz, pentru a instala actualizări și pentru a elimina vulnerabilitățile care pot fi critice. Acest articol se aplică doar acelor VPS-uri pentru care a fost plătit și activat serviciul "Mentenanță".

2.3. Traficul este limitat în funcție de planul tarifar. Când limita traficului stabilit de tarif este epuizată, Beneficiarul are posibilitatea de a achiziționa trafic suplimentar sau de a trece la un plan superior. Fondurile plătite pentru trafic suplimentar nu pot fi rambursate. În cazul în care VPS-ul epuizează limita de trafic lunară, serviciul poate fi blocat până la începerea perioadei lunare următoare.

2.4. Spațiul de pe disc este alocat în funcție de planul tarifar. Spațiul pe disc de până la 4 GB poate fi ocupat de sistem și indisponibil pentru descărcarea de conținut. Beneficiarul are posibilitatea de a comanda spațiu pe disc suplimentar sau poate trece la un plan superior. Fondurile plătite pentru spațiu pe disc suplimentar nu sunt rambursabile.

3. Reguli de utilizare a serviciilor de web hosting (găzduire web)

3.1. La utilizarea serviciilor Furnizorului, Beneficiarul trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • numărul de cereri generate la bazele de date nu trebuie să depășească 10% din toate cererile către server cu durata mai mare de 1 secundă în orice moment de timp;
 • fiecare cont nu trebuie să utilizeze mai mult de 50% din timpul CPU al întregului server pentru mai mult de cinci minute;
 • nu trebuie executate concomitent  mai mult de 20 procese PHP;
 • fiecare cont nu trebuie să utilizeze mai mult de 512MB de memorie RAM a întregului server pentru mai mult de cinci minute;
 • scripturile cron nu trebuie pornite mai des de o dată la fiecare 15 minute. Nu puteți rula mai mult de cinci scripturi cron în același timp;
 • conectarea la serviciile de baze de date MySQL este permisă numai prin utilizarea de scripturi de site-uri, situate pe același server. Nu este permisă conectarea la serviciile de baze de date ale conturilor de web hosting din exterior, atât de pe VPS-uri, cât și de pe servere terțe.

3.2. Utilizarea spațiului de stocare

Informația plasată pe site-ul Beneficiarului trebuie să fie constituită, în proporție de 90% sau mai mult,  din pagini HTML și alte pagini de acest tip. Fișierele încărcate, materialele media, conținutul streaming sau fișierele care ocupă mai mult de 50 MB, nu trebuie să depășească 10% din spațiul total utilizat pe server. La utilizarea serviciilor Furnizorului, Beneficiarul se obligă să respecte astfel de restricții:

 • audio, video și orice conținut de divertisment (cum ar fi .avi, .mp3, .mpeg, .jpg, .gif și analogi ai acestora) nu trebuie să ocupe mai mult de 5000 MB din spatiul pe disc al serverului;
 • arhivele și imaginile nu trebuie să ocupe mai mult de 5000 MB din spațiul pe disc al serverului;
 • bazele de date, inclusiv copiile (dump-ul) bazelor de date și fișierele SQL, nu trebuie să ocupe mai mult de 5000 MB de spațiu pe disc;
 • fișierele executabile și alte fișiere care sunt rezultatul compilării programelor, nu trebuie să ocupe mai mult de 5000 MB de spațiu pe disc al serverului;
 • numărul utilizat de inode nu trebuie să depășească 100000 pentru planul tarifar 1 GB, 2GB;
 • numărul utilizat de inode nu trebuie să depășească 150000 pentru planurile tarifare 5GB, 10GB, VPS I;
 • numărul utilizat de inode nu trebuie să depășească 200000 pentru planurile tarifare 30GB, VPS II ;
 • numărul utilizat de inode nu trebuie să depășească 300000 pentru planurile tarifare UNLIMITED, VPS III;
 • în cazul depășirii limitelor în mod constant (de 2 sau mai multe ori), Furnizorul are dreptul de a suspenda prestarea serviciilor.

3.3. Utilizarea serviciilor de e-mail

La utilizarea serviciilor de e-mail, Beneficiarul se obligă să respecte următoarele condiții:

 • să nu trimită mai mult de 500 de e-mailuri de pe un domeniu în decurs de o (1) oră;
 • fiecare scrisoare trimisă de Beneficiar trebuie să aibă cel mult 20 destinatari;
 • dimensiunea maxima a unei cutii poștale nu poate depăși 1Gb;
 • utilizarea clienților de e-mail cu un protocol IMAP configurat este permisă numai pentru cutiile poștale a căror dimensiune nu depășește 1 Gb;
 • utilizarea clienților de e-mail cu un protocol POP3 configurat este permisă numai pentru cutiile poștale a căror dimensiune nu depășește 1 Gb;
 • în cazul utilizării clientului de e-mail cu protocolul POP3, numărul permis de controale este de 100 de ori pe oră;
 • nu este permisă trimiterea poștei prin ocolirea serviciului de poștă electronică locală, inclusiv, dar fără a se limita, la orice software care efectuează trimiterea poștală directă prin conectarea la un server SMTP terț.

4. Reguli de utilizare a serviciilor Premium-hosting

4.1. La utilizarea serviciilor Furnizorului, Beneficiarul trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • numărul de cereri generate la bazele de date nu trebuie să depășească 10% din toate cererile pe server cu durata mai mare de 1 secundă în orice moment de timp;
 • fiecare cont nu trebuie să utilizeze mai mult de 75% din timpul CPU al întregului server mai mult de cinci minute;
 •  pot fi executate concomitent cel mult 30 de procese PHP;
 • fiecare cont nu trebuie să utilizeze mai mult de 1024 MB de memorie RAM a întregului server în orice moment de timp;
 • scripturile cron nu trebuie pornite mai des de o dată la fiecare 15 minute. Nu pot fi rulate mai mult de cinci scripturi cron în același timp;
 • conectarea la serviciile de baze de date MySQL este permisă numai prin utilizarea de scripturi de site-uri, situate pe același server. Nu este permisă conectarea la serviciile de baze de date ale conturilor de web hosting din exterior, atât de pe VPS, cât și de pe servere terțe.

4.2. Utilizarea subsistemului de disc

Informația plasată pe site-ul Beneficiarului trebuie să fie constituită, în proporție de 90% sau mai mult,  din pagini HTML și alte pagini de acest tip. Fișierele încărcate, materialele media, conținutul streaming sau fișierele care ocupă mai mult de 100 MB, nu trebuie să depășească 10% din spațiul total utilizat pe server. La utilizarea serviciilor Furnizorului, Beneficiarul se obligă să respecte astfel de restricții:

 • audio, video și orice fișiere multimedia (cum ar fi .avi, .mp3, .mpeg, .jpg, .gif și analogii acestora) nu trebuie să ocupe mai mult de 20000 MB de spațiu pe disc al serverului;
 • arhivele și imaginile nu trebuie să ocupe mai mult de 20000 MB de spațiu pe disc al serverului;
 • bazele de date, inclusiv copiile(dump) bazelor de date și fișierele SQL, nu trebuie să ocupe mai mult de 20000 MB de spațiu pe disc;
 • fișierele executabile și alte fișiere care sunt rezultatul compilării programelor, nu trebuie să ocupe mai mult de 20000 MB de spațiu pe disc al serverului;
 • numărul utilizat de inoduri nu trebuie să depășească 500000 pentru planul tarifar Premium Shared I ;
 • numărul utilizat de inoduri nu trebuie să depășească 750000 pentru planul tarifar Premium Shared II;
 • numărul utilizat de inoduri nu trebuie să depășească 1000000 pentru planul tarifar Premium Shared III;
 • în cazul depășirii limitelor în mod constant (de 2 sau mai multe ori), Furnizorul are dreptul să suspende prestarea serviciului.

4.3. Utilizarea serviciilor de e-mail

La utilizarea serviciilor de e-mail, Beneficiarul se obligă să respecte următoarele condiții:

 • să nu trimită mai mult de 500 de e-mailuri de pe un domeniu în decurs de o oră;
 • fiecare scrisoare trimisă de Beneficiar trebuie să aibă cel mult 20 destinatari;
 • utilizarea clienților poștali cu un protocol IMAP configurat este permisă numai pentru cutiile poștale a căror dimensiune nu depășește 5 Gb;
 • utilizarea clienților de e-mail cu protocolul POP3 configurat este permisă numai pentru cutiile poștale a căror dimensiune nu depășește 5 Gb;
 • în cazul utilizării clientului de e-mail cu protocolul POP3, numărul permis de controale este de 100 de ori pe oră;
 • nu este permisă trimiterea poștei prin ocolirea serviciului de poștă electronică locală, inclusiv, dar fără a se limita, la orice software care efectuează trimiterea poștală directă prin conectarea la un server SMTP terț.

5. Reguli de utilizare a serviciilor de înregistrare și reînnoire a domeniilor

5.1. Termenii de prestare a serviciilor de înregistrare a domeniului și de reînnoire a domeniului sunt stabilite prin prezentele Termeni și Condiții, precum și de regulile de înregistrare a domeniului, care sunt utilizate la înregistrarea domeniilor în zona de domeniu corespunzătoare:

-pentru ccTLD.md: http://www.nic.md;

-pentru ccTLD.ro: http://www.rotld.ro;

-pentru ccTLD.ru: http://nic.ru/dns/contract-zao/sup1_1_ru.html;

-pentru TLD.eu: http://www.eurid.eu/en/faq;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Demand Media INC, SUA: http://www.enom.com/terms/agreement.aspx;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul GoDaddy.com, LLC,SUA: https://www.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=UTOS&app_hdr=0;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Key-Systems GmbH, Germania: https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement;

-pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul InterNetX GmbH,Germania:
https://www.internetx.com/en/legal/terms-and-conditions/.

5.2. Comanda neplătită a serviciului de înregistrare a domeniului nu reprezintă o rezervare de către Furnizor a numelui de domeniu pentru Beneficiar.

5.3. La utilizarea serviciilor de înregistrare și reînnoire a domeniilor, Beneficiarul se angajează să respecte legislația Republicii Moldova, precum și legislația internațională.

5.4. Beneficiarul monitorizează independent termenul de expirare a înregistrării numelui de domeniu, în același timp, Furnizorul nu poartă răspundere pentru consecințele asociate expirării perioadei de înregistrare a domeniului, cu excepția cazului în care Beneficiarul a comandat serviciul de reînnoire a domeniului în prealabil sau dacă serviciul de reînnoire a domeniului nu a fost prestat de către Furnizor din cauza încălcării de către Beneficiar a Termenilor și Condițiilor.

6. Reguli de utilizare a serviciilor de înregistrare a certificatelor SSL

6.1. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze serviciile în scopul desfășurării activităților interzise de legislația Republicii Moldova sau de legislația internațională.

6.2. Beneficiarul poartă răspundere pentru încălcarea legislației actuale, întreprinse de către Beneficiar sau de o terță parte prin utilizarea serviciilor prestate de către Furnizor Beneficiarului.